ผู้บริหาร

นายธนิต ประสมเชื้อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์/อัตลักษณ์
ปรัชญา
คติพจน์
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลบุคลากร
คำขวัญโรงเรียน/ดอกไม้ประจำโรงเรียน/อักษรย่อ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 24/04/2011
ปรับปรุง 17/01/2014
สถิติผู้เข้าชม 370758
Page Views 485621
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน 54
งานวันวิทยาศาสตร์ '54
วันแม่แห่งชาติ 11 สิงหาคม 2554
ประกวดโรงเรียนดีเด่น ด้านคุณธรรม จริยธรรม
ประเมินภายนอกรอบ 3 จาก สมศ.
กลุุ่่มสัมพันธ์สร้างสรรค์การเรียนรู้ พี่่ช่วยน้อง
จัดทำป้ายตลาดนัด
จัดบอร์ดวันเข้าพรรษา
จัด ประดับเทียนพรรษา
ตลาดนัดทักษะชีวิต 54
แห่เทียนเข้าพรรษา
ซ้อมดุริยางค์
ชาวจีนมาเยี่ยมโรงเรียนของเรา
รณรงค์เลือกตั้ง
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ครูและนักเรียนตรวจวัดสายตา ฟรี
อบรมแผนบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง ที่โรงเรียนวัดสวนส้ม
ผู้อำนวยการเป็นวิทยากรอบรมระเบียบข้าราชการ
ภาพกิจกรรมของโรงเรียน ปี 55
กิจกรรมวันไหว้ครู 55
ธุรการ

นางสุดา ทองแก้ว
ครูธุรการ

นางสาวจันทรา โกพัฒตา
ธุรการและงานจัดซื้อจัดจ้าง
โรงเรียนคลองสำโรง
140 หมู่ที่ 7 ถนนเทพารักษ์   ตำบลเทพารักษ์  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270
เบอร์โทรศัพท์ 0-2383-5613 โทรสาร  0-2383-5609